BİZ KİMİZ

sei in Home / | Who we are
Submeet eğitim alanında faaliyet gösteren,uluslararası düzeyde eğitim sistemi bilgi alışverişini ve gençlerin yurt dışı hareketliliğini teşvik eden 2011 yılında kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Submeet asıl olarak Avrupa Birliği Erasmus+ programı çerçevesinde:
 • öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, Avrupa iş ortamında istihdamlarına yardımcı olabilecek bilgi, kalite ve davranış gibi becerileri edinmelerine destek olmak;
 • tüm Avrupa'da eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirip, toplum eğitim bilimini canlandırmak amacıyla eğitim ve öğretim alanında çalışan profesyonellerin mesleki gelişimlerini desteklemek;
 • katılımcıları özellikle yabancı dil konusunda güçlendirmek;
 • topluma aktif olarak katılmak ve Avrupa Birliği vatandaşlığı ve kimliği duygusunu geliştirmek için, birçok ülkeden kişilerle tanışma fırsatı bulan katılımcıların başka ülkeler ve başka kültürler hakkında bilinç düzeyini ve kabul edilebilirliğini artırmak ,
 • sinerjiyi güçlendirmek ve resmî ya da resmî olmayan eğitim yöntemleri, mesleki eğitimler ile iş dünyası ve girişimcilik arasında geçişi sağlamak
 • dışarıda öğrenme süresinde edinilen becerilerin en iyi şekilde tanınmasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir

kİme hİtap edİyoruz

Submeet aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren tüm kuruluşlara hitap etmektedir:
 • Yüksek öğretim: (ön lisans, birinci, ikinci üçüncü seviye lisans, yüksek lisans, doktora ) üniversite öğretim elemanları ve yüksek öğretim çalışanları, şirket çalışanları ve eğitmenler
 • okul eğitimi: okul yöneticileri, öğretmenler, eğitim çalışanları, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri;
 • mesleki eğitim ve öğretim: meslek liselerine devam eden öğrenciler ve çıraklar, mesleki eğitim veren profesyoneller, işe yeni başlama eğitimleri veren kuruluşların eğitmenleri, şirketlerdeki eğitimciler ve profesyoneller;
 • yetişkinlerin eğitimi: yetişkinlere yönelik eğitimler veren kuruluşların üyeleri, yetişkinlere ve yetişkin öğrencilere eğitim veren çalışanlar ve eğitmenler;
 • gençler: 13 - 30 yaş arası gençler, gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların üyeleri ve çalışanları;
 • spor: spor alanında çalışan amatörler ve profesyoneller, sporcular ve antrenörler.
 

çalışma ekİbİmİz

 
 
Fabiana Rocchi –Submeet kuruluşu başkanı ve Avrupa Birliği projeleri uzmanı.
 

Roma Üniversitesi ekonomi ve ticaret bölümünden mezun olduktan sonra Perugia Üniversitesi'nde turistik işletmeler ekonomi master eğitimi almıştır. Fabiana kariyerine Abruzzo'da Avrupa Sosyal Fonu (FSE) tarafından finanse edilen turizm sektöründe pazarlama eğitimleri vererek başlamıştır. Aynı zamanda, Avrupa Birliği Lider II girişimi programı sayesinde kendi şehri olan Vasto'nun turizm alanında gelişmesi için etkin olarak çalışmıştır.
Daha sonra Avrupa Sosyal Fonu sayesinde Abruzzo bölgesinde onaylanmış mesleki eğitim merkezlerinde projeler yürütmüştür.
2003 yılında, Fabiana, Avrupa Socrates programı kapsamında, uluslararası işbirliği ile gelişime açık olan kuruluşlar, Mesleki Eğitim ve Öğrenme (VET) merkezleri, okullar ile ilgili proje önerileri sunmaya başladı.
Zaman içinde, birçok projesinin uygulamaya konmasıyla birlikte, Fabiana, Avrupa projelerindeki uzmanlık deneyimini tüm Avrupa ve ulusal seviyede geniş bir iletişim ağı kurarak geliştirdi. Hareketlilik konusunda, Fabiana hem İtalya'da hem İspanya'da dışarıya 500 kişiyi göndererek çeşitli Leonardo projeleri sundu ve koordine etti.  Bu projelerden faydalananların % 60'ından fazlası gerek İtalya'da gerek İtalya dışında iş tecrübelerinin sonuçlanmasından azami bir sene sonra iş imkanı buldular.
2011 yılında Submeet'i kurma fikri hayat boyu öğrenme programı ortamında  tüm program ülkelerinden gelen öğrencilere kaliteli bir iş tecrübesi sunma amacından hareket etmiştir. Dört yıl içinde, kuruluş çok hızlı büyüyerek, ilgili sektörlerle uyumlu olarak İtalya'nın değişik yerlerinde staj imkanı sunabilecek duruma gelmiştir.
 
Elio Bucciantonio: Submeet başkan yardımcısı ve endüstri alanında eğitimci.
 
 
Roma Sapienza Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan Elio, 16 yıl boyunca otomotiv sektörünün en önemli uluslararası şirketlerinde çalışmıştır.
Kariyerine lojistik sektöründe çok işlevli iyileştirme projelerinde   yönetici olarak başlamıştır. 2007 yılında, San Salvo'daki Denso Manufacturing şirketindeki pozisyonunu, Isringhausen Spa fabrika müdürü olarak devam edeceğinden bırakmıştır. Daha sonra, Bode Sud ve Perugia'da bulunan ISA şirketlerinde kariyerine devam etmiştir.
2013 yılında, Elio,  küçük ve orta ölçekli işletmelere, farklı fonlar ve Avrupa Birliği programları sayesinde destek olmayı amaçlayan Stark adlı danışmanlık şirketini kurma kararını vermiştir. Bu şirket sayesinde, birçok şirket, araştırma geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini şirketlerine uyarlayarak Elio'nun geçmiş tecrübelerinden faydalanmışlardır.
Aquila Üniversitesi, Mühendislik fakültesinde endüstriyel gözetmen, Chieti mühendisler odasında H2020 Avrupa Birliği programı bilgilendirme sorumlusudur. Ayrıca TIE/TPS kalite sistemleri uzmanı olup bu konuda yeşil kuşak sahibidir.
Kısa bir süre önce Stark'ın eş değeri aynı vizyonu paylaştıkları İspanyol Digema SL şirketinin tek yöneticisi konumuna gelmiştir.
Submeet kuruluşunda, Elio, mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarına endüstriyel mühendislik, takım kurma, takım performansı tecrübelerini sunmaktadır.
 
Mino Reganato: Gaeta bölge sorumlusu ve otel işletmeciliği yönetiminde ileri seviye uzman.
 
 
Mino otel işletmeciliği yönetiminde ve turistik destinasyonlar alanında teyit edilmiş bir uzmandır. Özellikle turist misafir kabulü alanında birçok görevler (genel müdür, başlangıç ve işlevsel danışman, ticari müdür) üstlenmiştir. Zor durumda olan işletmelerin canlandırılıp yeniden İtalya ve İtalya dışındaki piyasalarda yer alması konusunda çalışmıştır. Seyahat ve turizm alanında, genel müdür incoming ve outgoing ticari müdürlüğü pozisyonlarında çalışmış olup, turizm alanında yenilikçilik konusunda iki sınav kazanmıştır. Eğitim alanında ise, turizm girişimciliği kapasite geliştirilmesi eğitimleri konusunda uzmandır.
Otel, turist karşılama şirketleri, tur operatörleri, turistik bölgeleri geliştirme şirketlerini kapsayan turizm şirketleri yönetimi ve yeniden canlanması konusunda uzmanlaşmış Hotel & Tourism Management Group kurucusu olan Mino aynı zamanda ulusal otel müdürleri ve çalışanları derneği AIRA başkan yardımcısıdır. Bölgesel destinasyon yönetimi konusunda sayısız projelere katılmış olup bu konuda üst seviye eğitmendir. Turizm sektöründe ulusal birçok ödül sahibidir.  Bu ödüller arasında iki defa Turizm web ödülü ve iki defa İtalyan turizm sorumlusu ödülleri sayılabilir. Aynı zamanda 2014-2015 yıllarında Molise bölgesi turizm borsası organizatörlerindendir. İyi derecede İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.
 
Fanny Costella: Vittorio Veneto bölge sorumlusu ve yetişkinlere yönelik eğitimci.
 
Trieste Üniversitesi tarih bölümü ve doktorası mezunu olup, yirmi yıldır okul ve eğitim alanında çalışmaktadır.  İtalyan eğitim sisteminin her aşamasında hem özel hem devlet okullarında çalışarak geniş bir eğitim bilim tecrübesine sahip olmuştur. Bunun yanında, Siena ve Perugia Üniversite'lerinden aldığı sertifikalarla L2 seviyesinden C2 seviyesine kadar İtalyanca değerlendirme sınavlarının yönetimi ve öğretimi konusunda da uzmanlaşmıştır.
Uzun yıllardır yetişkinlerin eğitimi konusu üzerinde çalışmakta olup, mesleki eğitim ve iş hayatına adaptasyon projelerini takip etmektedir. Bu faaliyet sayesinde, Fanny, özellikle modern ve kaliteli tarım alanında küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğunlukta bulunduğu Treviso bölgesi ekonomik dokusu hakkında çok iyi bilgi sahibi olmuştur.
2010 yılında, yetişkinlerin eğitimi ve iş tabanlı öğrenme becerilerini destekleyen Avrupa Birliği tarafından sunulan değişik fırsatlarla ilgilenmeye başlamıştır. Bu konu ile ilgili, Padova Üniversitesi'nde Avrupa Birliği projeleri masterını tamamlamıştır. Bu master programı çerçevesinde, Brüksel'de İtalya – Belçika ticaret odası tarafından düzenlenen iki uzmanlık eğitimini de tamamlamıştır. İleri Avrupa Birliği projeleri eğitimleri sırasında Fabiana Rocchi ile tanışmış ve Erasmus Plus tarafından finanse edilen uluslararası hareketlilik konusunda beraber çalışmaya karar vermişlerdir.
Çeşitli iş tecrübesi projelerini başarıyla yönettikten sonra, bugün Fanny, yaşadığı şehir ve Submeet kuruluşunun dört ağırlama bölgesinden biri olan Vittorio Veneto bölgesi sorumlusudur.
 
Arianna Serena: Ibla bölge sorumlusu ve seyahat ve turizm uzmanı.
 
 
Arianna, stajyer olarak başlayıp daha sonra doğduğu şehir Trento'da sehayat acenteleri satış sorumlusu olarak çalışmaya devam ettiği turizm sektöründe 30 yıllık tecrübesiyle gurur duymaktadır. Acentelerde değişik bölümlerde birçok rol üstlenmiştir: bilet satışından seyahat organizasyonu ve satışına ve daha sonra okul grupları ve yetişkin grupların programlanması gibi sorumluluklar da almıştır. Mesleki tecrübesi, pazarlama alanındaki uzmanlaşma eğitimleri sayesinde ve özellikle de uluslararası birçok turistik destinasyonlara seyahat ederek daha da pekişmiştir.
2000 yılında, Sicilya'ya taşınma kararı aldıktan sonra, turistik gelenekleri o zamana kadar tanıdığından tamamen farklı olan bu bölgeyle yaptığı karşılaştırma, onu 2007 yılında Ragusa bölgesi Vittoria'da Arianna Travel seyahat acentası açma noktasına getirdi. 2012 yılında, üniversite arkadaşı Fabiana Rocchi ile yeniden karşılaştığında, Erasmus Plus Horizon 2020 programı tarafından sunulan fırsatları değerlendirerek Ragusa bölgesi Ibleo'da ortak çalışma kararı aldılar. Arianna, Submeet kuruluşu adına Sicilya bölgesinde hareketlilik projeleri organizasyon sorumlusudur.