Erasmus+ Eğitimler

sei in Home / | Erasmus courses

ERASMUS + eğİtİmlerİ

Erasmus Plus programı, öğretim elemanlarının hareketliliğine de destek olur. 
Ana Eylem 1 programı aşağıda belirtilen, eğitim alanında çalışan öğretim elemanlarının ve eğitim ile ilgili olmayan personelin mesleki gelişimleri için fırsatlar sunar:
·         Yükseköğretim (HE)
·         Mesleki eğitim ve öğretim (VET)
·         Okul Eğitimi
·         Yetişkinlere eğitim
·        Gençler (Dolaylı eğitim)
Aşağıdaki tabloda, akademik personel ve diğer öğretim elemanları için, bireylerin öğrenme hareketliliği kapsamında ana eylem 1  çerçevesinde desteklenen faaliyet çeşitlerini incelemek mümkündür.
 
Eğitim alanı
Uygun etkinlikler
Yükseköğretim (HE)
Ders verme:Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi.
Eğitim alma:Yükseköğretim kurumlarının eğitim alanında çalışan öğretim elemanlarının ve eğitim ile ilgili olmayan personelin
-      yurtdışında bir kuruluşta eğitime katılmaları (konferanslar hariç);
-    yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda  veya konusu ile ilgili bir kurumda iş başında izleme yapmaları
Mesleki eğitim ve öğretim (VET)
Ders  / eğitim verme: Mesleki eğitim okulları personeli yurt dışındaki ortak bir mesleki eğitim okulunda ders verebilir. Bir işletme eğitimcisinin yurtdışındaki ortak bir mesleki eğitim kurumunda ders vermesi de mümkündür.
Eğitim personelinin eğitim alması: Mesleki eğitimden sorumlu personel bir işe yerleştirilebilir veya yurtdışında  bir  işletmede veya bir  meslekî eğitim kurumunda iş süreçlerini yerinde görebilir.
Okul Eğitimi
Ders verme: Öğretmen ya da diğer okul eğitim personeli yurtdışında ortak bir okulda ders verebilir.
Eğitim personelinin eğitim alması: Bu etkinlik okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve diğer okul eğitim personelinin aşağıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde mesleki gelişimlerini destekler:
- yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa katılması;
- yurtdışında ortak bir okulda veya okul eğitimi alanında faaliyet gösteren başka bir kuruluşta işbaşı eğitim /  izleme yapmaları.
Yetişkin Eğitimi
Ders  / eğitim verme Yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında ortak bir kuruluşta ders vermesi veya bir eğitim planlaması 
Eğitim alma:Bu etkinlik yetişkin eğitimi personelinin aşağıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde mesleki gelişimlerini destekler:
- yurt dışında yapılandırılmış bir kursa ve eğitime katılması;
- yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren başka bir kuruluşta iş başı eğitim / izleme yapmaları.
Gençler
(Dolaylı Eğitim)
Ağ oluşturma ve Gençlik Çalışanları Eğitimleri :
Bu etkinlik gençlik çalışanlarının aşağıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde mesleki gelişimlerini destekler:
-      seminerlere, eğitimlere, iletişim aktivitelerine ve eğitim ziyaretlerine katılımı;
-      yurtdışında gençlik alanında faaliyet gösteren başka bir kuruluşta iş başı eğitim /  izleme yapmaları.
 
Eğer kuruluşunuz -özel ya da devlet- yukarıda belirtilen alanlardan herhangi birinde gerek eğitim kuruluşu gerek işletme olarak faaliyet gösteriyorsa, aşağıda belirtilen eğitimlerden birisine katılmanız ilginizi çekebilir:
 
Eğitimlerin listesi:
 
 
Eğer sizin için veya kuruluşunuzun için uygun bir eğitim olduğunu düşünüyorsanız daha fazla bilgi edinmek için bize bir e-posta gönderebilirsiniz. Aslında, bizim sunacağımız eğitimlerimiz olası ortaklarımızın gerçek ihtiyaçlarına göre şekilleneceğinden, tekliflerimiz  genele yönelik olmaktan çok ihtiyaca yönelik olacaktır. Ekibimiz sizinle ihtiyacınıza uygun teklif oluşturmak için iletişim kuracaktır.
Sorumluluğumuz burada bitmemektedir; tecrübeli ekibimiz hibe için gerekli Erasmus Plus müracat formunun doldurulması için de size yardımcı olacaklardır.
 
Proje önerisi hazırlama esnasında, bizim katılımcı olmamız öngörüldüğü sürece tüm hizmetlerimiz ilk adımdan itibaren ücretsizdir.
(*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.